Soi Cầu Miền Bắc

Soi cầu VIP Miền Bắc ngày 26/01/2020
ĐẶC BIỆT 45 - 54
LÔ TÔ 79 - 97
LÓT 17 - 17
XIÊN 54 - 97 - 17
LÔ KÉP
KÉP NGON 33 - 55
SÁT KÉP 35 - 53

ĐỘC THỦ NGON ĂN

DT MB Gửi 8770