Soi Cầu Miền Bắc

Soi cầu VIP Miền Bắc ngày 26/08/2019
ĐẶC BIỆT 24 - 42
LÔ TÔ 56 - 65
LÓT 17 - 17
XIÊN 42 - 65 - 17
LÔ KÉP
KÉP NGON 33 - 55
SÁT KÉP 35 - 53

ĐỘC THỦ NGON ĂN

DT MB Gửi 8770