Ra nhiều (Thống kê KQXS Miền Bắc)

Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay

Liên tiếp

Ra liên tiếp trong 30 lần quay

Lô gan

Số lần về Ngày về gần nhất